2017-05-29 U2灵性的实相

 

事情发生在公元 260 年,当时是史上着名的三国时代,东吴、蜀汉、曹魏各据一方,逐鹿中塬,都想完成统一霸业。东吴是草创之国,一切未上轨道,守卫边境是国防大事,东吴景帝(孙休)在位时,均将边屯守将的妻子儿女齐聚一处,美名曰保质童子,其实是将这些守将的家属当做人质,以防变节。

 

  这些孩子平日嬉戏娱游都在一起。景帝永安三年二月某一天,出现了一位年约六、七岁,身高 4 尺的奇异童子,穿着青色衣服,来到游戏的孩童群中,所有孩童都不认识他,问他:你是谁家小儿,今日忽来?这位怪童回答:看见你们一大群在嬉戏玩乐,就来到这里。

 

  孩童们仔细端详着这位怪童,见他眼有光芒射出,心生畏惧,又问一遍他来此的塬因。怪童回答:你们怕我吗?我不是这里的人,是来自荧惑星(火星古名)的,我有话告诉你们:三公归于司马。

 

众孩童大惊,有的跑去告诉大人,大人赶忙跑来看他,怪童说:我要走了!」是耸身而跃,飞上天去,大家仰着头看他,只见他宛如拖曳一疋白练飞上天空。晚来的大人还没来得及见到这个景象。只见愈飘愈高,过没多久就看不见了。

 

  当时吴国政治峻急,大家都不敢散播怪童的话。4 年之后,蜀汉亡国,6 年后曹魏废帝,21 年后东吴被平定。时值公元 280 年,三国时代终了,统一中国的就是西晋武帝司马炎。怪童的话应验了。

 

  《搜神记》原文全文如下:吴以草创之国,信不坚固,边屯守将,皆质其妻子,名曰保质。童子少年,以类相与娱游者,日有十数。孙休永安叁年叁月,有一异儿,长四尺余,年可六七岁,衣青衣,忽来从群儿戏。诸儿莫之识也,皆问曰:尔谁家小儿,今日忽来?答曰:『尔群戏乐,故来耳。详而视之,眼有光芒,爚爚外射。诸儿畏之,重问共故,儿乃答曰:尔恐我乎?我非人也,乃荧惑星也。将有以告尔:叁公归于司马。诸儿大惊。或走告大人。大人驰往观之。儿曰:舍尔去乎。耸身而跃,即以化矣。仰而视之,若曳一疋练以登天。大人来者,犹及见焉。飘飘渐高,有顷而没。时吴政峻急,莫敢宣也。后四年而蜀亡,六年而魏废,二十一年而吴平,是归于司马也。

 

另据《拾遗记》记载,4000年前尧帝时代,一个巨大的船形飞行物飘浮在西海上空。船体亮光闪烁,缓缓飘移。船上的人戴冠,全身长满白色的羽毛,无翅而能在高空翱翔。

 

《五行志》还记载有清康熙123月发生的一件追捕外星人的事。当时有人看到一个黑面人在空中飞驰,身上红光闪闪、熠熠生辉,像在空中放火的样子。当官府捕快闻讯赶来时,那人却忽然不见了踪影。

 

《清史稿.灾异志》记录了一例类似当今外星人掳人报导的事例。清雍正37月,灵川五都廖家塘有个村民与众人入山砍竹。忽然在众目睽睽下失踪,140多天后,又莫名其妙的在家中出现,但说话已语无伦次、怪诞不经。

 

这些史料中的外星人记载,不仅反映了中国古代灿烂辉煌的历史文化,也为长期未解的外星人之谜增添了古幽神奇的色彩。

 

 

U2觉醒的微信公众号: 

 

 

    全站熱搜

    如是說 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()