3D 扫描探大脑的奥秘「人类独有回路」

  ( 20170704)

发布时间: 2017-07-05 19:51

 

 

 

3D 扫描探大脑的奥秘「人类独有回路」情绪语言感官一看就明!

 

「脑袋用钝石器割下来拎回山洞里」最早食人族是北京猿人!?

 

陪你聊天外竟然还会「落跑」到街上当俄罗斯机器人闹脾气时 ...

 

http://v.youku.com/v_show/id_XMjg2ODczNjE2MA==.html#paction(視頻版权属于原創)

轉自:觉醒字幕组

    全站熱搜

    如是說 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()